logo GOLA Bronisławki - Gola - Otówko - Witoldowo

Zarząd

Zarząd OSP w Goli:

  • dh Paweł Stachowiak - Prezes
  • dh Leszek Nowicki – Wiceprezes Naczelnik
  • dh Jacek Wojciechowski - Wiceprezes
  • dh Włodzimierz Cichoradzki – Zastępca Naczelnika
  • dh Daniel Wojciechowski - Sekretarz
  • dh Sławomir Mazur - Skarbnik
  • dh Przemysław Skibicki – Gospodarz

Komisja Rewizyjna OSP w Goli:

  • dh Dominik Sędziak - Przewodniczący
  • dh Krzysztof Szwedek - Sekretarz
  • dh Piotr Merta - Członek