logo GOLA Bronisławki - Gola - Otówko - Witoldowo

Zaproszenie na Zebranie Wiejskie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 11 września 2023 r. o godz. 18:45 na Stanicy w Goli.

W przypadku niewystarczającej ilości osób wyznacza się II termin zebrania tego samego dnia na godz. 19:00.

Tematami spotkania będą:

 - Podjęcie uchwały zmieniającej zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

 - Podjęcie uchwały wskazującej zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

 - Wolne głosy i wnioski.

 

Sołtys