logo GOLA Bronisławki - Gola - Otówko - Witoldowo

Sprzęt

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli posiada dwa samochody gaśnicze.


W 1977 roku jednostka otrzymała ciężki samochód gaśniczy JELCZ GCBA 6/32, który do 2020 r. był na wyposażeniu jednostki. 30 listopada 2020 r. zastąpiła go SCANIA P450XT GCBA 7/52, posiadająca na sobie zbiornik na wodę o pojemności 7 000 litrów, dzięki czemu jest autem, które dowiezie najwięcej wody na pożar w powiecie. Dodatkowo posiada zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 700 litrów.

Od 2006 roku jednostka posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR MAN GBA 2,5/16, w przypadku którego, jak sama nazwa wskazuje oprócz funkcji gaśniczej może realizować inne działania ratownicze. Oprócz zbiornika na 2 500 litrów wody ma na sobie również zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów. Na wyposażeniu auta znajduje się także sprzęt z zakresu ratownictwa technicznego (drogowego) m.in. hydrauliczne nożyco-rozpieracze.

Oby wszystkie urządzenia i sprzęty będące na wyposażeniu obu samochodów były wykorzystywane jak najrzadziej.