logo GOLA Bronisławki - Gola - Otówko - Witoldowo

Mała sala

Zasady korzystania z Małej Sali (w piwnicy, wejście od strony dawnego przedszkola) przy Świetlicy Wiejskiej w Goli

 1. Klucze wydaję się osobom mającym co najmniej 16 lat
 2. Dzieci poniżej 16 lat mogą korzystać z sali pod opieką dorosłych
 3. Warunkiem otrzymania kluczy jest podpisanie akceptacji zasad korzystania z sali
 4. Osoba, której udostępniono klucze zobowiązana jest dbać o sprzęt będący na wyposażeniu sali
 5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na wyposażeniu sali, osoba, której udostępniono klucze zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym opiekuna sali.
 6. Na terenie sali nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających.
 7. Godziny korzystania – oddania kluczy
  • każdego dnia do godziny 22.00
  • ponadto istnieje możliwość wynajęcia tej salki na całą dobę - w tym celu należy skontaktować się z ZGKiM, podpisać umowę i wnieść opłatę.