logo GOLA Bronisławki - Gola - Otówko - Witoldowo

Historia

Jednostka powstała w 1936 roku. Jej założycielem był ówczesny właściciel ziemski Edward Potworowski działacz organizacji rolniczych na terenie Wielkopolski, który za swą działalność został rozstrzelany przez wojska hitlerowskie.


Pierwszym naczelnikiem w tym okresie był dh Jan Witczak. Wyróżniającymi się działaczami w tym okresie byli dh Michał Tomczak oraz dh Michał Adamczak. W dniu 20 lutego 1946r. o godz.18.00 zwołano wszystkich mężczyzn Gromady Gola w wieku 18-60 lat celem utworzenia Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zebranie przybyli przedstawiciele Powiatowego Związku Straży Pożarnych - Prezes Powiatowy dh Pernaczyński oraz Naczelnik Rejonowy dh Stefan Szymczak. Dh Pernaczyński zabierając głos przedstawił przydatność straży na przykładach minionej wojny.

Spośród 35 osób wybrano zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli. Skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes - Piotr Golczak, v-ce prezes Józef Karczyński, naczelnik Jan Witczak, podnaczelnik Władysław Janiszewski, motorniczy Władysław Nowak, sekretarz Józef Kołodziejczak, skarbnik Michał Adamczak, gospodarz Michał Tomczak. Byli to w tamtych czasach druhowie, którzy bardzo często brali udział w gaszeniu pożarów. Jednostka posiadała sprzęt gaśniczy taki, jak sikawka ręczna oraz motopompa M 400"FISCHER" wraz z wężami gaśniczymi. 8 października 1947 roku wybrano drużynę ciężką do zwalczania stonki oraz ustalono godzinę ćwiczeń strażaków na każdą sobotę, godzinę przed wieczorem.

Po wprowadzeniu reformy rolnej i upaństwowieniu gospodarki zostały utworzone zakłady rolne. Jednostka została przekształcona w Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie wyposażenie było w gestii zakładu rolnego Gola. Druhowie z naszej ZOSP wykonywali czynności ratowniczo-gaśnicze dla całej społeczności wsi Gola, jak również rejonu Gostyń. W tym czasie funkcję prezesa ZOPS pełnił dh Czesław Gubański.

W 1975 roku dla ZOSP w Goli został zakupiony lekki samochód Żuk z wyposażeniem. Od tego momentu jednostka przekształcona została w jednostkę typu "S" czyli samochodową. W 1977 roku staraniem ówczesnego dyrektora Kombinatu PGR Gola Edmunda Skoczylasa do ZOSP w Goli został zakupiony ciężki samochód gaśniczy Jelcz GCBA 6/32, który na wyposażeniu jednostki był do 2020 r.

W 1978 roku zarząd jednostki założył pierwszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopców. Spowodowane to było bardzo dużym zainteresowanie wśród młodzieży sprawami pożarniczymi. W roku 1986 jednostka posiadała już cztery MDP chłopców i dziewcząt, które odnosiły sukcesy w zawodach Sportowo-Pożarniczych.

W 1994 roku ZOSP w Goli została przekazany wraz ze sprzętem Samorządowi Gminnemu w Gostyniu. W 1997 roku rozpoczęto starania oraz przygotowania do włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu Roberta Barana rozkazem Komendanta Głównego PSP z dnia 4 września 2001r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

16 marca 2006 roku do jednostki zakupiony został nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR MAN GBA 2,5/16 oraz niezbędny sprzęt ratowniczy.

Dla polepszenia warunków socjalno-bytowych w lipcu 2010 roku została rozpoczęta budowa nowej remizy. Od 2 czerwca 2011 roku OSP w Goli może szczycić się jedną z najnowocześniejszych remiz.

30 listopada 2020 r. dzięki środkom rządowym oraz samorządowym jednostka OSP w Goli wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P450XT GCBA 7/52. Kilka tygodni później wysłużony, wiekowy 43-letni Jelcz został sprzedany przez Gminę Gostyń.

Obecnie, zgodnie z przepisami, do działań ratunkowych mogą wyjeżdżać czynni członkowie, którzy mają co najmniej 18 lat, ukończyli co najmniej kurs podstawowy strażaka-ratownika wraz z przeszkoleniem z przepisów BHP oraz przeszli pozytywnie badania lekarskie w zakresie zdolności do uczestnictwa w działaniach ratunkowych. Oprócz strażaków-ratowników OSP w Goli tworzą także strażacy, którzy ukończyli kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, kurs ratownictwa technicznego, kierowania ruchem drogowym, sprowadzania statków powietrznych na ziemię.

Poza działaniami ratunkowymi członkowie naszej jednostki aktywnie uczestniczą w życiu społecznym wsi, gminy, jak i powiatu.