logo GOLA Bronisławki - Gola - Otówko - Witoldowo

Cennik korzystania z sal Świetlicy Wiejskiej w Goli

Cennik za korzystanie z Świetlic Wiejskich zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (w tym golskiej) i ich wyposażenia określa Zarządzenie Nr 766/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 12 maja 20220 r. I tak dla świetlicy w Goli od 01 czerwca 2022 r. koszty wynajmu przedstawiają się następująco:


1. Wynajem świetlicy, bez dostępu do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 godzinę:

Rodzaj sali Cena netto podstawowa Cena netto dla mieszkańców gminy Gostyń
mała sala 80,00 zł 40,00 zł
duża sala 220,00 zł 110,00 zł

2. Wynajem świetlicy, z dostępem do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 godzinę:

Rodzaj sali Cena netto podstawowa Cena netto dla mieszkańców gminy Gostyń
mała sala 180,00 zł 90,00 zł
duża sala 340,00 zł 170,00 zł

3. Wynajem świetlicy, bez dostępu do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 dobę:

Rodzaj sali Cena netto podstawowa Cena netto dla mieszkańców gminy Gostyń
mała sala 650,00 zł 325,00 zł
duża sala 1 300,00 zł 650,00 zł

4. Wynajem świetlicy, z dostępem do kuchni, na zebrania, imprezy okolicznościowe itp. - cena za 1 dobę:

Rodzaj sali Cena netto podstawowa Cena netto dla mieszkańców gminy Gostyń
mała sala 1 300,00 zł 650,00 zł
duża sala - impreza powyżej 50 uczestników 2 500,00 zł 1 250,00 zł
duża sala - impreza do 50 uczestników 1 840, zł 920,00 zł

5. Wynajem wyposażenia świetlicy poza jej obiekt- cena netto za 1 dobę:

Do podanych cen netto należy doliczyć 23 % podatku VAT.

 

Dodatkowo w rozporządzeniu zawarto jeszcze dwa paragrafy, które mają wpływ na wysokość kosztów związanych z wynajmowaniem sal:

§ 3. Stawka za najem świetlicy na drugą i kolejne doby następujące po sobie wynosi 30 % ceny netto za pierwszą dobę.

§ 4. Najemca ma prawo do korzystania z pomieszczeń kuchennych świetlicy maksymalnie 3 dni przed planowanym terminem imprezy po uiszczeniu opłaty (za każdy dzień korzystania z pomieszczeń) w wysokości 15 % ceny netto za najem świetlicy.